nieuwsnieuws.html
roosterrooster.html
contactcontact.html
 

Qi is Energy...

info_1.html

Stichting Taskforce CO2 in de Bouw

Sinds 2009 is Evelyn van der Ploeg Lindenburg directeur van Stichting Taskforce CO2 reductie. De stichting is opgericht om helderheid aan te brengen in de 
duurzaamheidsdiscussie in Nederland voor wat betreft bebouwing.  Bestaande bebouwing draagt voor 1/3 bij aan de totale CO2 uitstoot in NL. Om in dit proces strategische keuzes helder krijgen en de daartoe noodzakelijke informatie uit te wisselen is de ‘Taskforce reductie CO2 in de woningbouw’ opgericht.

Favelapainting Actie

Dre Urhahn en Jeroen Koolhaas zijn kunstenaars. Ze maken in de sloppenwijken van Rio de Janeiro in Brazilië gigantische muurschilderingen. Doel: het imago van de favela’s verbeteren.

Ze schilderen samen met vijf jongens uit de wijk. Gasten die vroeger in drugsbendes zaten.


Op de website kun je de avonturen van de Hollandse kunstenaars zien.


Kijk hier om naar een filmpje te kijken.

  1. Op de website kun je uitgebreide informatie vinden over dit initiatief.