nieuwsnieuws.html
roosterrooster.html
contactcontact.html
 
lessenlessen.html
trainingentrainingen.html
evelynevelyn.html
infoinfo_1.html
 1. BulletLessen
  Chi Kung lessen zijn €12,50 per wekelijkse les. Je ontvangt per half jaar een nota via de mail. Het is altijd mogelijk een eerste proefles mee te doen.

 2. BulletStrippenkaart
  Een cyclus van 10 weken is een goede opstap om te beoordelen of Chi Kung een goede training voor jou is en daarvoor kun je eenmalig gebruik maken van een strippenkaart. Een strippenkaart van 10 lessen kun je voor  €150 aanschaffen.

 3. BulletIndividuele lessen
  In overleg kan het soms goed zijn een aantal individuele lessen te volgen alvorens in de groep in te stromen. Tariefstelling op aanvraag.

  Betalingen contant op de les of op rekeningnummer NL TRIO 078 47 34 909,
  Triodos Bank te Zeist, ten name van Evelyn van der Ploeg - Lindenburg

Tarieven

roosterrooster.html
> tarieven
> beeldenbeelden.html
> reactiesreacties.html
info_1.html